Avasta ligipääsmatu maailm

Purjepart

Tegemist on ranna-katamaraaniga Ducky 17 mille juhtimiseks ei ole tarvis eraldi väikelaeva juhiluba. Purjepart on ainuke sõiduk, mida saab juhtida pikutades, taustaheliks vaikus ja veevulin. Ei see ei ole kõige kiirem purjekas, ei ta ei krüssa nii terava nurga all kui monohull. Temaga sõit on protsess ja nauding, kuidas purje ja sverdi koosmõjul liigub alus suunas, mille Sina otsustad.

Eraldi kogemus on “klassisõit” mõõduvõtt täpselt samasuguste tehniliste omadustega aluste vahel. Kõigil on sama tuul aga kui teravalt pressida või kuidas kiirust koguda või millal pautida see on vahetu tunnetus.

Purjepardiga purjetama õppimine on lihtsam kui Optimistiga, tulenevalt aluse kahe kere stabiilsusest. Alusele mahub väike seltskond (2-4 inimest), tänu millele pääsevad reisile kaasa ka lapsed.

Läänemeri

Meie eesmärk on pakkuda aktiivset puhkust ja unikaalset seiklust madalas rannikumeres. Eesti on ajalooga mereriik. Ligi 3800 km pikkune rannajoon ja üle 2200 unikaalse ja eriilmelise saare, laiu, kare ja rahu. Imeline loodus, vaikus ja rahu.

Purjetamine on üks loodussõbralikumaid viise tutvuda Eesti ranniku, laidude ja saartega. Läänemere lained ei ole suured, aga rannikuäärne meri on enamasti kivine, madal ja tavalise purjekaga raskesti ligipääsetav.

Erinevalt süstast ei eelda katamaraan sõitjalt keskmisest kõrgemat sportlikku vormi ning võimaldab tunduvalt rohkem reisimugavusi ja kvaliteetsemat toiduelamust. Lihtsamalt öeldes reisipaun saab olla pisut suurem. Katamaraan- purjeka teeb eriliseks tema väikene süvis ja erakordne stabiilsus, mis võimaldavad ohutut seilamist ka madalates ja kivistes vetes.

Eestimaa läbi teise pilgu ...

Rendi Paat

Meie teenus on katamaraan-purjeka Ducky 17 rent.

Rendiperiood on nädal. Selle jooksul jõuab seilata, hoida sooti ja rooli, nautida vee sulinat, ringi vaadata, panna jalg maha mitmelgi asustamata saarel, käia ujumas, tõeliselt puhata ja nautida Eestimaa suve.

Nädalane paadi rent maksab 600.-
(optimaalselt 2-3 inimest), kokkuleppel on paati võimalik rentida ka lühemaks perioodiks.

Saame soovitada saari ja laide mida külastada, hoiatada veealuste karide ja madalike eest, aidata korraldada lubasid ja transferteenust.

Renditingimused

Järgnevad tingimused kehtivad Ducky 17 (edaspidi inventar) rentimisel Maa ja Ilm OÜ’lt (rendile andja):

1. Inventar on rendile andja omand. Inventari omavoliline edasilaenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine on keelatud.

2. Kliendil on õigus inventari kasutada ainult sihtotstarbeliselt.

3. Klient kohustub kasutama inventari heaperemehelikult.

4. Inventar tuleb tagastada rendile andjale rendilepingus näidatud tähtajaks ja asukohas. Kui inventari ei ole õigeaegselt tagastatud, nõutakse kliendilt sisse hüvitus hilinenud päevade eest kahekordses laenutustasu suuruses summas.

5. Rendile andjal on õigus katkestada leping koheselt kui selgub, et klient on esitanud valeandmeid, klient ei maksa renditasu õigeaegselt, ei taga inventari säilimist renditud kujul, kasutab inventari lepingutingimusi eirates või rikub muul moel käesolevat lepingut.

Lepingu katkestamise korral on klient kohustatud tagastama renditud inventari koheselt.

6. Klient on kohustatud teatama inventari kahjustustest ja purunemisest rendile andjale esimesel võimalusel. Kliendil ei ole õigust inventari ise remontida (v.a kui on kokku lepitud teisiti). Renditud inventaril on keelatud eemaldada osi ja/või neid vahetada ilma rendile andja nõusolekuta.

7. Kliendil lasub vastutus inventari varguse ja kadumise korral. Klient on kohustatud hüvitama varustuse kaotuse inventari omanikule. Inventari varguse korral on klient kohustatud koheselt teatama nii politseisse kui ka inventari omanikule.

8. Rendile andjal on õigus nõuda kliendilt sisse kogu tekkinud kahju. Kui inventar on hävinenud või seda ei ole muul põhjusel võimalik tagastada, lasub kliendil kohustus nii laenutustasu maksmiseks kui ka inventari täishinna hüvitamiseks.

9. Klient kinnitab, et valdab vajalikke võtteid inventari kasutamiseks ning kasutab tegevuses vajalikke kaitsevahendeid.

10. Rendile andja ei vastuta kliendi või kolmandate isikute mistahes kahjude eest. Samuti vigastuste eest, mis on tekkinud inventari kasutamise tulemusena. Kõik inventari kasutamisega seotud riskid lasuvad kliendil ning klient on kohustatud hüvitama tekkinud kahjud rendileandjale ning kolmandatele osapooltele.

11. Renditasu ja tagatisraha makstakse inventari omanikule hiljemalt kaks nädalat enne rendiperioodi algust. Tagatisraha tagastatakse peale renditud varustuse tagastamist. Tagatisrahast arvestatakse vajadusel maha summad varustuse remondiks või trahv tagastustähtaja ületamisel (kahekordses laenutustasu suuruses iga ületatud päeva kohta).

12. Renditasu ei tagastata kliendile kui tellimuse tühistamine toimub vähem kui 15 päeva enne rendiperioodi algust.

Galerii

Kino